Onze missie en visie

Stichting UNIT1 heeft ten doel het initiëren, realiseren en in stand houden van een nomadisch centrum voor hedendaagse beeldende kunst en voorts al hetgeen daarmee verband kan houden en daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Missie:

UNIT1 is een nomadisch kunstcentrum dat op onverwachte locaties verschijnt, daardoor nieuw publiek bereikt en een diversiteit aan kunstenaars en hedendaagse kunstvormen laat zien die de confrontatie aangaan met de omgeving.

Visie:

 • UNIT1 wordt geleid door kunstenaars die vanuit hun expertise, ervaring en passie de kunst in een nieuwe vorm presenteren.
 • UNIT1 zoekt projecten en kunstenaars die aan het concept een meerwaarde geven.
 • UNIT1 begeleidt, ondersteunt en financiert deze projecten en kunstenaars.
 • UNIT1 bereikt nieuwe publieksgroepen door naar ze toe te gaan.
 • UNIT1 heeft haar werkgebied in eerste instantie in Noord-Holland, maar ook daarbuiten.

 

DE 2 DIVISIES VAN UNIT1

1. UNIT1 Producties

 • Eigen kunstprojecten, inspelend op actualiteit, reagerend op vraag, kortlopend, speels.

  Voorbeeld: zie BEELDNOMADEN en zie Kunstlab ORBINO

2. Uitvoerende kunstenaars

 • Projecten van kunstenaars in en/of rond de container(s) en HAL 25.
 • Speciale thema-edities onder leiding van gastcuratoren
 • Kunstenaars die zelf met een concept komen waarbij UNIT1 zorgt voor coaching, gelden, techniek, kennis en netwerken.

UNIT1 wordt o.a. gefinancierd door de gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland. Ga voor een volledig overzicht naar de Participanten.

De zoektocht wordt beeld.
De reis wordt doel

 

STICHTING UNIT1

Kantoor:
Museumstraat 6
1823 CW Alkmaar

Tel: +31 6 20134503
KvK: 37109270
BTW: NL8132.50.626
IBAN: NL48TRIO 0390 5145 78
BIC: TRIONL2U
Mail: info[at]unit1.nl